Imatge ous per a introduir l'apartat milloradors de qualitat dels aliments

Milloradors de qualitat

Optimitzar la qualitat dels aliments per a l’home. Aquest és l’objectiu final de tota activitat d’ITPSA, ja sigui en investigació, desenvolupament o marketing. La recerca d’aquest ideal ha proporcionat productes tan interessants com Capsomin.

 

Capsomin

Capsomin és un producte dissenyat per ITPSA per a evitar la liqüefacció de la clara de l’ou durant l’emmagatzematge.

ico-aves                        

 

Altres productes ITPSA també dirigits a la millora de la qualitat dels aliments inclouen Capsantal, que millora la pigmentació natural de l’ou o de la pell del pollastre, Salcap (antimicrobià), Capsoquin (antioxidant), etc. els quals a través de la seva acció principal milloren la qualitat de la canal.

 

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.