Imatge gallines per a introduir l'apartat enzims

Enzims

Productes naturals i de provada eficàcia.

Els enzims digestius constitueixen un dels grups de suplements fisiològics de major interès a ITPSA, degut al fet de ser un producte natural i de provada eficàcia. Els primers en aparèixer foren els enzims de tipus carbohidrassa, principalment basats en glucanasa (per a utilitzar en pinsos que continguin matèries primeres amb un contingut elevat en polisacàrids no amilacis, sobretot b-glucans, tals com ordi, civada, sègol i subproductes dels mateixos) i xilanassa (per a la seva utilització en dietes amb una elevada aportació de cereals amb un contingut important de xilans i glucans, tals com blat, sègol, triticale i subproductes dels mateixos). La seva utilització fa possible l’increment energètic del pinso disminuïnt al mateix temps el cost del mateix.

 

Capsozyme SB
Els enzims basats en galactosidasa que formen part de la gamma de productes Capsozyme SB, representen el component més significatiu d’aquest grup. La seva utilització, associada a l’ús de farines de soja, pèsols, tramussos i altres lleguminoses, permet incrementar el valor energètic i la digestibilitat proteica d’aquests ingredients, reduïnt el seu cost, i fent d’aquest producte un component de reconegut interès, actualment indispensable en tota formulació moderna de pinsos.

ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-piscis      

Capsozyme P
ITPSA també disposa de Capsozyme P, una fitasa altament activa i d’elevada estabilitat davant dels diferents processos de fabricació de pinsos, gràcies a la seva coberta termoestable. Capsozyme P augmenta la disponibilitat de fósfor fític dels vegetals i millora la digestibilitat d’altres nutrients units a aquest fósfor fític, tals com aminoàcids, calç i elements traça, millorant el creixement i l’índex de conversió dels animals i disminuïnt el nivell de contaminació ambiental.

ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-piscis      

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.