Imatge gallines per a introduir l'apartat enzims

Enzims

Productes naturals i de provada eficàcia.

Els enzims digestius constitueixen un dels grups de suplements fisiològics de major interès a ITPSA, degut al fet de ser un producte natural i de provada eficàcia. Els primers en aparèixer foren els enzims de tipus carbohidrassa, principalment basats en ?-glucanasa (per a utilitzar en pinsos que continguin matèries primeres amb un contingut elevat en polisacàrids no amilacis, sobretot b-glucans, tals com ordi, civada, sègol i subproductes dels mateixos) i xilanassa (per a la seva utilització en dietes amb una elevada aportació de cereals amb un contingut important de xilans i ?-glucans, tals com blat, sègol, triticale i subproductes dels mateixos). La seva utilització fa possible l’increment energètic del pinso disminuïnt al mateix temps el cost del mateix.

 

Capsozyme SB
Els enzims basats en ?-galactosidasa que formen part de la gamma de productes Capsozyme SB, representen el component més significatiu d’aquest grup. La seva utilització, associada a l’ús de farines de soja, pèsols, tramussos i altres lleguminoses, permet incrementar el valor energètic i la digestibilitat proteica d’aquests ingredients, reduïnt el seu cost, i fent d’aquest producte un component de reconegut interès, actualment indispensable en tota formulació moderna de pinsos.

ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-piscis      

Capsozyme P
ITPSA també disposa de Capsozyme P, una fitasa altament activa i d’elevada estabilitat davant dels diferents processos de fabricació de pinsos, gràcies a la seva coberta termoestable. Capsozyme P augmenta la disponibilitat de fósfor fític dels vegetals i millora la digestibilitat d’altres nutrients units a aquest fósfor fític, tals com aminoàcids, calç i elements traça, millorant el creixement i l’índex de conversió dels animals i disminuïnt el nivell de contaminació ambiental.

ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-piscis      

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.