Imatge pollets per a introduir l'apartat antioxidants

Antioxidants

Antioxidants ITPSA, la més alta qualitat europea.

Disponibles en diferents presentacions, els antioxidants representen una de les línees més significatives i carismàtiques d’ITPSA. Amb un sòlid recolzament tècnic i científic, representat per un excel.lent equip de tècnics en química fina i nutrició animal, la producció d’etoxiquina i altres antioxidants ha assolit unes quotes de qualitat que situen aquests productes i les seves marques registrades, Capsoquin, Oxicap i Toconat en els nivells més elevats de qualitat d’Europa.

L’alta eficàcia de l’etoxiquina la fan indispensable en la fabricació de pinsos i en la estabilització de matèries primeres susceptibles d’enranciment, així com greixos, farines de carn i peix, i altres aliments que incorporen greixos, vitamines o pigments, fàcilment degradables per oxidació.

 

Capsoquin
Per la seva presentació, com etoxiquina líquida o en pols, (Capsoquin), en les seves diferents formes comercials, assegura una perfecta homogeneïtzació amb les matèries a protegir i la presentació més adequada per a cada tipus de producte.

ico-pdf ico-aves ico-xcinos ico-rumiantes ico-piscis ico-mascotas ico-piensos

Oxicap
L’Oxicap representa una línia de productes antioxidants, en la que es combinen els efectes d’antioxidants de reconeguda eficàcia (etoxiquina, BHT, etc.,), amb compostos sinèrgics i quelants, que potencien el seu efecte antioxidant. La seva utilització en tot tipus de barreges i pinsos compostos assegura l’estabilitat dels seus components grassos i de les vitamines i pigments presents en els mateixos.

ico-pdf ico-aves ico-xcinos ico-rumiantes ico-piscis ico-mascotas ico-piensos

Toconat
La línia de productes Toconat, basada únicament en antioxidants naturals consisteix en una barreja equilibrada de substàncies antioxidants i sinèrgics amb acció múltiple. Toconat inclou, principalment, tocoferols i extractes de flavonoids naturals. Els productes de la línia Toconat presenten una elevada estabilitat tèrmica, pel que poden esser incorporats a ingredients que hagin de ser processats tèrmicament.

ico-aves ico-xcinos ico-rumiantes ico-piscis ico-mascotas ico-piensos

Especialment formulada per petfoods, ITPSA disposa de la gama de productes antioxidants Spectra, basada en barreges d’antioxidants sintètics (BHA, BHT, galat de propil,…) juntament amb sinèrgics d’ampli espectre.

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.