Antioxidants

Antioxidants ITPSA, la més alta qualitat europea.

Disponibles en diferents presentacions, els antioxidants representen una de les línees més significatives i carismàtiques d'ITPSA. Amb un sòlid recolzament tècnic i científic, representat per un excel.lent equip de tècnics en química fina i nutrició animal, la producció d'etoxiquina i altres antioxidants ha assolit unes quotes de qualitat que situen aquests productes i les seves marques registrades, Capsoquin, Oxicap i Toconat en els nivells més elevats de qualitat d'Europa.

L'alta eficàcia de l'etoxiquina la fan indispensable en la fabricació de pinsos i en la estabilització de matèries primeres susceptibles d'enranciment, així com greixos, farines de carn i peix, i altres aliments que incorporen greixos, vitamines o pigments, fàcilment degradables per oxidació.

 

Capsoquin
Per la seva presentació, com etoxiquina líquida o en pols, (Capsoquin), en les seves diferents formes comercials, assegura una perfecta homogeneïtzació amb les matèries a protegir i la presentació més adequada per a cada tipus de producte.

ico-pdf                  ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-piscis      ico-mascotas      ico-piensos

Oxicap
L'Oxicap representa una línia de productes antioxidants, en la que es combinen els efectes d'antioxidants de reconeguda eficàcia (etoxiquina, BHT, etc.,), amb compostos sinèrgics i quelants, que potencien el seu efecte antioxidant. La seva utilització en tot tipus de barreges i pinsos compostos assegura l'estabilitat dels seus components grassos i de les vitamines i pigments presents en els mateixos.

ico-pdf                  ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-piscis      ico-mascotas      ico-piensos      

Toconat
La línia de productes Toconat, basada únicament en antioxidants naturals consisteix en una barreja equilibrada de substàncies antioxidants i sinèrgics amb acció múltiple. Toconat inclou, principalment, tocoferols i extractes de flavonoids naturals. Els productes de la línia Toconat presenten una elevada estabilitat tèrmica, pel que poden esser incorporats a ingredients que hagin de ser processats tèrmicament.

ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-piscis      ico-mascotas      ico-piensos      

Especialment formulada per petfoods, ITPSA disposa de la gama de productes antioxidants Spectra, basada en barreges d'antioxidants sintètics (BHA, BHT, galat de propil,...) juntament amb sinèrgics d'ampli espectre.

buy viagra generic online