Imatge bestiar porcí per a introduir l'apartat acidificants

Acidificants

Pioners en els suplements fisiolàgics.

Els acidificants poden classificar-se, sens dubte, com els productes que van donar lloc al naixement del concepte de suplements o additius ‘fisiològics’. Basats en el coneixement de la fisiologia digestiva del garrinet, els acidificants sorgiren com els suplements naturals més idonis per a facilitar el deslletament precoç de garrins i vedells, així com estimulants de la producció en l’engreix de conills. L’aparició de Digestocap i Lacticap ens ha permès acumular una àmplia experiència en aquest camp, fent d’ITPSA una de les empreses pioneres en el sector dels suplements fisiològics.

Digestocap
Digestocap és una estudiada combinació d’àcids orgànics i inorgànics. El seu ús millora la utilizació de l’aliment al fer possible una més ràpida i completa digestió proteica quan s’incorpora al pinso. Degut a la seva acció evitant l’efecte ‘tamponant’ de les proteïnes permet una més completa acidificació del contingut gàstric, particularment en el porc jove, facilitant l’acció enzimàtica de la pepsina gàstrica. A més, Digestocap afavoreix alhora la implantació d’una flora acidòfila beneficiosa (Lactobacillus, etc.) per a l’animal i impedeix, en intensificar la barrera àcida de l’estómac, l’entrada de bacteris patògens sensibles a aquest medi (E.coli, etc.).

ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-mascotas      ico-piensos

Lacticap
Lacticap està basat en una combinació específica d’àcids orgànics, presentant un major efecte promotor sobre la flora sapròfita, beneficiosa per a l’animal, la qual requereix d’un mitjà àcid per a la seva activitat i desenvolupament adequats. L’acció d’ambdós, Digestocap i Lacticap es tradueix en millores notables del creixement i índexs de conversió, així com de l’estat sanitari dels animals.

ico-aves      ico-xcinos      ico-rumiantes      ico-mascotas      ico-piensos

Comments (1)

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.