Política de Privacitat

Informació detallada sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?


Identitat: INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A.
CIF: A08219511
Adreça Postal: Avda. de Roma, 157, 7ª Planta, 08011 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 520 330
Adreça elect.: itpsa@itpsa.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?


La finalitat del tractament és enviar-vos informació comercial (newsletters) per correu electrònic.

Durant quant temps conservarem les vostres dades?


Les dades proporcionades es conserven mentre no exerciu el dret de supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?


La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?


Per a l’enviament d’informació comercial o newsletters, podem utilitzar l’eina MailChimp. Aquesta eina pertany a l’empresa nord-americana The Rocket Science Group, LLC, la qual compleix l’acord EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte que hi hagi l’obligació legal de fer-ho.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A. estem tractant dades personals que la concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En circumstàncies determinades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En circumstàncies determinades i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A. deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?


Mitjançant un escrit, al qual s’adjunti fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçat a INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A., avinguda de Roma, 157, 7a planta, 08011 Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?


Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.