Primer pla d'un investigador en laboratori

La investigació, clau del nostre creixement

Investigació i desenvolupament units a innovació. Una ferma aposta que ITPSA genera dia a dia des de els seus moderns departaments propis de investigació, desenvolupament industrial i centre d’experimentació.

L’evident necessitat de recerca aplicada en el camp de la nutrició i alimentació animal subjeu en l’origen d’Industrial Tècnica Pecuària, S.A. (ITPSA) i, de fet, constitueix un dels seus pilars fonamentals. Si bé senzilla en el seu origen, la recerca aplicada ha representat des de sempre la base de la que sorgiria tot el creixement d’ITPSA.

Les primeres línees de recerca seguiren dues vies netament definides i importants: Pigmentants Naturals i Antioxidants. Amb el pas del temps i la necessitat de treballar en altres productes, sorgiren noves línees de recerca, que es consolidaren per a donar el suport tècnic necessari als nous productes. Assaigs i treballs experimentals sobre antifúngics, acidificants, agents antimicrobians i productes que afavoreixen la sanitat i integritat intestinal així com l’optimització en la digestibilitat i disponibilitat de nutrients en la dieta i la millora de la qualitat dels productes alimentaris d’origen animal foren succeïnt-se. Els programes de recerca d’ITPSA s’obren avui en diverses direccions i representen la base sobre la que s’assenta amb firmesa el futur d’Industrial Técnica Pecuaria.

El departament de recerca i desenvolupament industrial d’ITPSA, si bé sempre present en les diferents unitats de l’empresa, té els seus centres neuràlgics en dos departaments definits: els laboratoris centrals, de recerca i servei tècnic, i el centre experimental, ambdós situats a l’àrea de Valls, a més de la biblioteca, departament d’informàtica i de desenvolupament comercial a la seu central de Barcelona, tots ells estretament relacionats i conectats.

El laboratori central, amb les seves diverses funcions de control de producció, servei tècnic-comercial i d’investigació, es troba subdividit en dues àrees ben delimitades: seccions de control analític per a productes acabats, en les seves diferents línees i procediments químics (HPLC i cromatografia de gasos, espectrofotometria UV/ visible, colorimetria d’alta definició, etc.) i la secció de recerca, tant in vitro (assaigs microbiològics, activitat funcional, sistemes enzimàtics, etc.) com in vivo (estudis de pigmentació, peroxidació de greixos corporals, qualitat interna i externa de l’ou, etc.).

Les proves biològiques i la recerca in vivo es duen a terme en el centre experimental, adjunt a la planta, el qual disposa d’unitats experimentals per a broilers, ponedores, garrins i conills, a més d’espai laboratorial i magatzem de barreja de pinsos experimentals.

El departament d’I+D d’Industrial Tècnica Pecuària està sota la supervisió d’un director de recerca i un equip de tres adjunts al departament, responsables del laboratori i activitats del centre, a més de l’assistència addicional que suposa la resta del personal de la planta i del laboratori central.

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.