Avís Legal

1. Dades Identificatives


En compliment del deure d’informació que es recull a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de www.itpsa.com és INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S. A. (d’ara endavant, ITPSA), amb domicili per a aquest efecte a l’avinguda de Roma, 157, 7a planta (Barcelona), número de CIF A08219511, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el volum 23714 general, foli 0184, full 64016, inscripció 19a. Correu electrònic de contacte: itpsa@itpsa.com del lloc web. Telèfon de contacte: 934 520 330.

2. Protecció de dades


ITPSA compleix les directrius del Reglament general de protecció de dades i la resta de normativa vigent, i vetlla per garantir l’ús i el tractament correctes de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a ITPSA, s’ha de fer saber a l’usuari l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas i se li ha de donar la informació següent: (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del tractament, (iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com en els casos en els quals les dades no s’hagin obtingut de l’interessat mateix, (v) la procedència i les categories de dades tractades. Així mateix, ITPSA informa que compleix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic i ha de sol·licitar a l’usuari el consentiment al tractament de la seva adreça electrònica amb finalitats comercials en cada moment.

3. Propietat intel·lectual i industrial


ITPSA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a tall enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ITPSA o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ITPSA. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ITPSA.

4. Enllaços


En cas que a www.itpsa.com hi hagi enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ITPSA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ITPSA no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

5. Limitació de responsabilitat


ITPSA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a tall enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat que hagi adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. Modificacions i actualitzacions


ITPSA es reserva la facultat de dur a terme, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, com també de la configuració, la disponibilitat i la presentació d’aquest web.

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.